معرفی بیمه بدنه اتومبیل


معرفی بیمه بدنه اتومبیل

در حوادث رانندگی، چنانچه به استناد کروکی ترسیمی یا شواهد و قراین یا اقرار خود، مقصر حادثه شناخته شویم، خسارت مالی مربوط به طرف مقابل را از محل یک برش از کوپن بیمه نامه شخص ثالث جبران می کنیم؛ اما مادامی که فاقد بیمه نامه بدنه باشیم، خسارت وارد به وسیله نقلیه خودمان باید با هزینه شخصی جبران شود.

بیمه نامه بدنه اتومبیل، بیمه نامهای اختیاری است که معمولا به مدت یک سال صادر می شود و حق بیمه آن به ارزش خودرو و نوع خطرات درخواستی بستگی دارد. این بیمه نامه علاوه بر مورد شایع بالا، خسارتی را که بر اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار، به خودرو یا لوازم یدکی آن وارد شود نیز جبران می کند. همچنین، در صورتی که وسیله نقلیه سرقت شود یا براثر دزدی یا شروع به دزدی به آن خسارت وارد آید، خسارت وارد به خودرو یا وسایل اضافی آن، قابل جبران خواهد بود.

خسارت وارد به لوازم مصرفی خودرو مانند باطری و لاستیک، چنانچه ناشی از خطرات بیمه شده باشد، پس از کسر فرانشیز و تا ۵۰درصد قیمت نو پرداخت می شود. فرانشیز یا کاستنی، بخشی از خسارت است که بر عهده بیمه گذار است. میزان آن در خسارت اول، معادل ۱۰ درصد کل خسارت است. در خطر سرقت کلی وسیله نقلیه، میزان فرانشیز ۲۰ درصد ارزش واقعی خودرو است. علت وجود فرانشیز، ایجاد انگیزه در بیمه گذار به منظور مراقبت بیشتر و جلوگیری از پرداخت خسارت های اندک است. در بیمه نامه بدنه، علاوه بر خطرات اصلی شامل حادثه، آتش سوزی و سرقت، خطرات دیگری مانند خسارت ناشی از بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل، خسارت ناشی از پاشیده شدن رنگ و اسید، زیان ناشی از عدم امکان استفاده مدت تعمیر و سرقت لوازم و قطعات داخلی خودرو قابل پوشش است.

بیمه گذار هنگام خرید این بیمه نامه باید ارزش روز وسیله نقلیه را اعلام کند؛ در غیر این صورت، چنانچه ارزش اظهار شده کمتر از ارزش واقعی خودرو باشد، موجب می شود خسارت به صورت کامل جبران نشود. برای مثال، چنانچه ارزش وسیله نقلیه ده واحد باشد، اما به میزان پنج واحد بیمه شود، هنگامی خسارتی معادل دو واحد ایجاد گردد میزان خسارت قابل پرداخت یک واحد خواهد بود.

براساس رقم های ذکر شده، در واقع بیمه گذار نیمی از ارزش وسیله نقلیه خود را بیمه کرده و لاجرم نیمی از خسارت خود را نیز دریافت می کند و چنانچه، خودرو را به میزانی بیشتر از ارزش واقعی بیمه کند، صرف حق بیمه اضافی پرداخت کرده است؛ چراکه بیمه گر ارزش واقعی و معاملاتی خودرو را مدنظر قرار میدهد. در برخی موارد، جبران خسارت برعهده شرکت بیمه نیست: مثلا هنگامی است که راننده مقصر حادثه، گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه راننده برای وسیله موضوع بیمه مناسب نباشد یا خسارت هایی که طبق گزارشات مقامات ذی صلاح، به علت مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده به وجود آمده باشد. خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه، خسارت وارد به وسایل و دستگاههای الکترونیکی خودرو که ناشی از نقص و خرابی است و خسارت به علت حمل بار بیش از حد مجاز، از دیگر موارد استثناشده در بیمه نامه بدنه است.

بیمه گذار باید حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از وقوع حادثه، به واحد پرداخت خسارت در شرکت بیمه مراجعه کرده و فرم اعلام خسارت را تکمیل کند و به همه پرسش های بیمه گر چه هنگام خرید بیمه نامه یا هنگام دریافت خسارت با دقت و صداقت پاسخ گوید. چرا که در غیر این صورت، خودداری از اظهار مطالب یا اظهار خلاف واقع موجب بطلان بیمه نامه می شود؛ هرچند اظهارات خلاف تأثیری هم در وقوع حادثه نداشته باشد. قرارداد بیمه بر اصل حسن نیت استوار است؛ به همین جهت، هزینه هایی که بیمه گذار برای نجات وسیله خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت متقبل میشود، تا ۲۰ درصد کل خسارت قابل جبران خواهد بود. طرفین قرارداد باید اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. اگر اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشد، می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه، موضوع را حل و فصل کنند.