مناقصه بیمه

مناقصه بیمه

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود. تفاوت مناقصه با مزایده در این است که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود: در اینجا خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشندگان پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کنند و این قیمت برای بدست آوردن معامله مرتبا کاهش می‌یابد. در پایان پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود.

  • اسناد مناقصه بیمه :

اسناد مناقصه بیمه شامل موارد ذیل می باشد :

– نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت نامه)

عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان مناقصه بیمه ، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه بیمه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار “دعوت نامه” هم نامیده می شود.

دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.

– برگ پیشنهاد مناقصه

یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

  • فراخوان مناقصه: فراخوانی است که به شاخصین مناقصه گزار بین دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی و یا شبکه های اطلاع رسانی منتشر می گردد.

طبقه بندی انواع مناقصات      

۱- مناقصات یک مرحله ای

۲- مناقصات دو مرحله ای

 

طبقه بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران                         

 – مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

– مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 

مبحث ارزیابی و انتخاب شرکت بیمه گر در مناقصه بیمه یکی از موارد تصمیم گیری می باشد که آیین نامه ها و روشهای فراوانی برای آن ارایه شده است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را بر عهده دارد و در این راستا آیین نامه ی طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را تدوین کرده است. دستگاه های اجرایی با استناد به آیین نامه ی برگزاری مناقصات و با توجه به آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مناقصه بیمه  خود را اجرا می نمایند. به طور کلی روند مناقصه بیمه به صورت چند مرحله ای است و در مرحله ی نهایی، بهترین بیمه گر با توجه به قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مناقصه بیمه  اعلام می شود.

ازچمله مناقصات بیمه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- مناقصه بیمه تجمعی کلیه امور بیمه ای سازمانها و شرکتها کارخانجات

۲- مناقصه بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین و بدنه خودرو سازمانها و شرکتها و واردکنندگان خودرو

۳- مناقصه بیمه مسئولیت مدنی سازمانها و شرکتها و کارخانجات

۴- مناقصه بیمه آتش سوزی اموال سازمانها و شرکتها و کارخانجات

۵- مناقصه بیمه مهندسی و انواع آن

و غیره

برگزاری مناقصات و فرآیند آن در یک نگاه    

۱-  تأمین منابع مالی

۲-  تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)

۳-  تهیه اسناد مناقصه

۴-  ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

۵-  فراخوان مناقصه

۶-  ارزیابی پیشنهادها

۷-تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی بیمه پارسیان ضمن اعلام آمادگی در خصوص بررسی تمامی مناقاصات بیمه ای در سراسر کشور فرایند اعلام نرخ و شرایط را مطابق با آیین نامه ها و قوانین مربوط به برگزاری مناقصات انجام می نماید لذا در این خصوص و کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۰۲۱۴۹۷۳ داخلی ۲۰۲۰ تماس حاصل نمود.

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید