شرکت گسترش فروش فردا، سرپرست فروش می پذیرد

پذیرش تعداد محدود سرپرست فروش


سال جدید به آرامی در کشورمان آغاز شده و بحران هرساله عید با تمام تبعاتش بپایان رسیده و زندگی در کشور کم کم بحال عادی باز میگردد. با این تفاوت که یکسال دیگر سپری شد و همه باهم قدم به سالی جدید و سرنوشتی تازه نهادیم.
این روزها استایل زندگی ها به قدری سریع تغییر میکند که گاه برای هماهنگ ماندن با آن باید سرعت بگیریم و بدویم. بهمین ترتیب شکل کار وزندگی و بیزینس نیز بسرعت درحال دگرگون شدن است و امروز به لحاظ امکانات و شکل روابط، بکلی عوض شده و هنوز هم درحال تغییر است. از طرفی در شرایط اقتصادی پیچیذه فعلی نیز، اکثر اوقات زندگی با یک شغل و یک درآمد جوابگو نیست.
پیشنهاد ویژه شرکت «گسترش فروش فردا» بعنوان نماینده رسمی و حقوقی «بیمه پارسیان»، شیوه جدیدی برای نفوذ در بارار است، که در آن بر بستر روابط و امکانات مدرن فعالیت خواهد شد. این شرکت اختیار ایجاد دفاتر نمایندگی جداگانه را دارد که هر دفتر نمایندگی شامل یک «سرپرست فروش» و چرخه ای از فعالیتهای اقتصادی بیمه ای تحت نظر وی باشد، که بر پایه هدایت عناصری بعنوان «عامل فروش» به پیش میرود و در آیین نامه و تصمیم گیریهای کلیدی، تابع دفتر مرکزی میباشد. هر «سرپرست فروش» بعد از کسب آموزشهای ضمن کار و بدست آوردن تجربه کافی، اداره یکی از این دفاتر را بعهده میگیرد. پرسنل این دفاتر نیز شامل پرسنل اولیه، و «عامل های فروش» میباشد. «عامل فروش» الزاما مجبور نیست در دفتر نمایندگی مستقر باشد. آنان حتی میتوانند در محل خود باشند و حتی میتوانند شغل دیگری هم داشته باشند. این عوامل فروش، بعد از دیدن آموزشهای لازم، تنها برای گرفتن مشتریان باالقوه ی پراکنده در محیط های مختلف، و باالفعل کردن آنان سازمان داده خواهند شد. شرکت «گسترش فروش فردا» امیدوار است که طبق بررسی های کارشناسی شده قبلی، این روش در بدست آوردن بخشی از اکثریت عظیم مشتریان باالقوه صنعت بیمه، موفق عمل کند.
داوطلبان سرپرستی فروش و اداره این دفاتر نمایندگی لازم است که در تحصیلات و تجارب کاری، شرایط قابل قبولی داشته باشند و در مصاحبه شفاهی موفق عمل کنند. این داوطلبان میتوانند به سایت شرکت گسترش فروش فردا www.gostareshins.com مراجعه کنند و در منوی «دعوت به همکاری»، فرم استخدام را پر کرده و تایید کنند.
نمایندگان شرکت «گسترش فروش فردا» با آنان تماس گرفته و قرارملاقات خواهند گذاشت.