بیمه نامه مسئولیت حرفه اي مهندسين ناظر گاز

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر گاز

مسئوليت حرفه ای مهندس ناظر، مجری و بازرس گازرسان در قـبال مالک و اشخاص ثالث به علت سهل انـگاری ، قـصور ، غـفلت ، خطا و اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل مورد نظارت

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین 300x300 - بیمه نامه مسئولیت حرفه اي مهندسين ناظر گاز

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر کلیک کنید

تعهدات بیمه نامه
1- فوت
2- نقص عضو
3- هزینه پزشکی