بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر گاز

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر گاز

مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر، مجری و بازرس گازرسان در قـبال مالک و اشخاص ثالث به علت سهل انـگاری ، قـصور ، غـفلت ، خطا و اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل مورد نظارت

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر کلیک کنید

تعهدات بیمه نامه
۱- فوت
۲- نقص عضو
۳- هزینه پزشکی