حمید پورحسین

استفاده از جدیدترین شیوه ها بازاریابی و جلب رضایت مشتری هدفی است که شما دنبال می کنید، امیدوارم همیشه در مسیر پیشرفت باشید و روزی اولین شرکت بیمه ای در ایران بشوید.