بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر گاز

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر گاز

مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر، مجری و بازرس گازرسان در قـبال مالک و اشخاص ثالث به علت سهل انـگاری ، قـصور ، غـفلت ، خطا و اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل مورد نظارت

ادامه مطلب