برچسب : بیمه پارسیان

آمار حوادث ناشی از کار ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار)

آمار حوادث ناشی از کار ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(اداره کل بازرسی کار)

به استناد بند ه ماده ۹۶ قانون کار، اداره کل بازرسی کار نسبت به بررسی، تحلیل و انتشار آمار حوادث ناشی از کار اقدام می نماید. حادثه ناشی از کار در چارچوب تعاریف مصوب سازمان بین المللی کار (ILO) در خصومی حادثه دیدگان مشمول قانون کار و بر حسب شکایت حادثه دیده یا اولیاء دم و ارجاع از سوی مقام قضایی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط بازرسان کار سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و ثبت می گردد

 

آمار حوادث ناشی از کار

 

جدول ۱- رقم مطلق حوادث ناشی از کار بدون لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

جدول ۲- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار با لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

نمودار۱- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

آمار حوادث ناشی از کار منجر به فوت

 

جدول ۳- رقم مطلق حوادث ناشی از کار منجر به فوت بدون لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

جدول ۴- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار منجر به فوت با لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

نمودار ۲- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار منجر به فوت به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

اخبار شرکت, بیمه پارسیان

پرداخت خسارت بیمه مسافرتی به نرخ ارز آزاد

طبق بخشنامه شماره ۲۶۰/۳۹۳۳۵۵-۹۷/۳
در تعرفه جدید بیمه مسافرتی، با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز و لزوم به روز رسانی حق بیمه ها ، از تاریخ این بخشنامه(۱۳۹۷/۰۸/۰۶) ، حق بیمه ها تغییر می یابد .
لازم به توضیح است ، نرخ تسعیر یورو در حق بیمه ها ، مبلغ ۰۰۰ر۴۰ ریال بوده است که با نرخ ارز واقعی بسیار فاصله داشته است. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز در حق بیمه های جدید ۰۰۰ر۸۰ ریال می باشد. از تاریخ (۱۳۹۷/۰۸/۰۶) ، شرکت بیمه پارسیان تنها شرکت بیمه ای خواهد بود که پرداخت خسارت در کشور ایران را با نرخی بالاتر از نرخ ارز نیمایی و نزدیک به نرخ ارز سامانه سنا انجام میدهد . با این حال با توجه به اختلاف نرخ ارز در زمان وقوع خسارت و هنگام تسویه خسارت در کشور ایران و مشکلات موجود جهت واریز خسارت با واحد پولی غیر ریالی به حساب افراد ایرانی در خارج از کشور، لزوم تماس با مرکز امدادرسان قبل از تسویه خسارت با مراکز درمانی را یادآوری می شود.

جهت خرید بیمه مسافرتی کلیلک کنید