وظایف بیمه شده در بیمه های مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

وظایف بیمه شده در بیمه های مسافرتی

وظایف بیمه شده در بیمه های مسافرتی، عبارت است:
۱- درخواست امداد:
در صورت نیاز فوریت های پزشکی (اورژانس) بیمه شده بایستی با یکی از مراکز شرکت کمک رسان که در بیمه نامه نام برده شده و در آماده باش ۲۴ ساعته می باشد، تماس بگیرد.

۲- اعلام:
بیمه شده یا نماینده او باید هر گونه ادعای خسارت را بلافاصله و حداکثر ظرف ۱۶۸ ساعت پس از بستری شدن یا مشاوره پزشکی به اطلاع شرکت کمک رسان برساند. هرگونه ادعای خسارت که بعد از این مدت انجام شود مورد قبول شرکت کمک رسان نبوده و رد خواهد شد.

۳- شرایط مخاطره آمیز:
علیرغم مفاد این قرارداد بیمه در شرایطی که جان بیمه شده در خطر باشد بیمه شده یا نماینده او همواره باید ترتیب انتقال به بیمارستانی که به محل حادثه با بیماری نزدیک است با مناسبترین وسیله ی حمل داده و سپس در اولین فرصت ممکن با مراکز مربوط به کمک رسان تماس گرفته و اطلاعات لازم را در اختیار مرکز مربوطه قرار دهد.

بیمه مسافرتی