48 1 - آگهی استخدام

آگهی استخدام

آگهی استخدام

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فروش فردا (سهامی خاص)، از متقاضیان خانم در خصوص حسابداری و امور دفتری و اداری واجد شرایط زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آورد .
شرایط عمومی
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
۳- داشتن حسن اخلاق و توانایی برقراری ارتباط با مشتری
۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵- عدم حجر
۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم
7- عدم اشتغال به کار ( اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و ساعتی )
8- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
9- ارائه ضامن معتبر دارای پروانه کسب یا فیش حقوقی
10-روابط عمومی بالا و توانایی مذاکره موثر

شرایط اختصاصی
1- مدرک کارشناسی حسابداری
2- حداکثر سن 26 سال
3- ساکنین غرب شهر تهران در اولویت می باشند .
4- شرکت در مصاحبه حضوری
نکته : پس از قبولی در مصاحبه و طی یکماه دوره کارآموزی قرارداد مطابق وزارت کار منعقد و بیمه تامین اجتماعی نیز از تاریخ عقد قرارداد برقرار خواهد گردید .

از متقاضیان دعوت می گردد پس از مطالعه موارد ذکر شده فرم استخدامی زیر را تکمیل نمایند :

ثبت فرم استخدام