انواع بیمه آتش سوزی

انواع بیمه آتش سوزی

با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملي ويران كننده و از بين برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه اي از بيمه كه طي آن بتوان اموال را در مقابل اين خطر بالقوه بيمه نمود ، به شدت احساس مي شود

 

13 300x300 - انواع بیمه آتش سوزی

 

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مسکونی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی واحدهای اداری،تجاری و انبار کلیک کنید

آتش‌سوزي

تعريف آتش سوزي : آتشي كه در بيمه آتش سوزي مد نظر ميباشد ، نوعي از سوختن است كه در آن بر اثر شدت اكسيداسيون شعله بوجود مي آيد . براي سوختن ، اجتماع سه عامل اكسيژن ، ماده سوختني و حرارت ضروري است و در صورت قطع هر يك از سه عامل واكنش خاتمه مي يابد . آتش سوزي هنگامي مصداق پيدا مي كند كه سوختن بطور ناخواسته در محلي نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جاي گذاشتن آثار سوختگي ، ايجاد خسارت نمايد .

چنانچه شيئي كه بعنوان موجودي تحت پوشش بيمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بيمه گر مي باشد ، درون اجاق ، شومينه و يا … بيفتد و از بين برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نيست چرا كه آتش از منبع حرارتي خود خارج نشده است ، بلكه جسم به درون جايگاه آتش افتاده است .

آتش سوزي خطر بالقوه اي است كه همواره انسان و فعاليتهاي او را تهديد مي كند ، با اين تفاوت كه در عصر امروز بيش از پيش بر شدت و ويرانگري آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملي ويران كننده و از بين برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه اي از بيمه كه طي آن بتوان اموال را در مقابل اين خطر بالقوه بيمه نمود ، به شدت احساس مي شود .

تعريف بيمه آتش سوزي

قرارداد بيمه آتش سوزي ، توافقي است بين بيمه گذار از يكسو و بيمه گر از سوي ديگر كه بر اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در قبال دريافت حق بيمه ، خسارت وارد به مورد بيمه ( اموال بيمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بيمه نامه آتش سوزي كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بيمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمايه مورد بيمه ) و براي دوره زماني معين جبران نمايد . در اين حالت سرمايه بيمه قابل پرداخت به بيمه گذار و يا شخص ثالث ( توافق شده در بيمه نامه ) مي باشد .

در بيمه آتش سوزي ، ساختمان و كليه كالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزي و انفجار و صاعقه بيمه مي شود . همچنين خسارت هاي وارده ناشي از آتش سوزي و همچنين هزينه هاي پيشگيري از توسعه آتش در اين بيمه نامه قابل جبران مي باشد . البته لازم به ذكر است كه غير از خطر آتش سوزي ، خطرات ديگري نظير زلزله ، سيل ، طوفان ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات برف و باران ، سقوط هواپيما و هلي كوپتر ، شكست شيشه و سرقت از منزل نيز در بيمه آتش سوزي و با عنوان خطرات اضافي قابل پوشش است كه در بخش پوششهاي اضافي به تفصيل شرح داده خواهند شد.

خطرات تحت پوشش

 • خطرات مستقيم ناشي از آتش سوزي
 • خطرات غير مستقيم ناشي از نشت حرارت ، دود ، خاكستر ، آب ، مواد شيميايي ، آتش نشاني و خراب شدن مورد بيمه

در كل قرارداد بيمه آتش سوزي بايد حاوي مطالب زير باشد :

 • نام شركت بيمه ( بيمه گر)
 • (نام بيمه گذار ( مالك و يا كسي كه داراي نفع بيمه اي است )
 • خطرهاي مورد پوشش
 • اموال بيمه شده
 • مبلغ مورد بيمه
 • حق بيمه
 • مدت قرارداد

تعهدات

اضافه كردن مواردي كه معمولاً جزو استثناهاي قرارداد است و دو طرف قرارداد توافق كنند كه اين موارد پوشش داشته باشند .

بر اساس تفاوت در تعريف بعضي از آيتمهاي مورد نياز در قرارداد بيمه آتش سوزي ، مي توان اين نوع بيمه را به 3 زير شاخه تفكيك نمود :

آتش سوزي اماكن مسكوني

آتش سوزي اماكن اداري – تجاري

آتش سوزي اماكن صنعتي

علاوه بر دسته بندي فوق ، از لحاظ سرمايه ، بيمه هاي آتش سوزي به 3 دسته زير تقسيم مي شود :

 1. بيمه نامه آتش سوزي با سرمايه ثابت در اين نوع از بيمه نامه آتش سوزي ، بيمه گر خسارات ناشي از آتش سوزي به اموال مورد بيمه را تا حداكثر سرمايه مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارد شده جبران مي كند . لذا بيمه گذار در زمان اخذ پوشش بيمه اي بايد دقت كند كه اموال خود را به قيمت واقعي آن بيمه كند چون اگر مالي به كمتر از ارزش واقعي خود بيمه شده باشد ، بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده به قيمت واقعي مال مسئول جبران خسارت بيمه گذار خواهد بود .
 2. بيمه نامه آتش سوزي عمومي يا اظهارنامه اي در زمان صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي ، سرمايه معيني را براي ماشين آلات و يا مواد اوليه و يا در جريان ساخت بعنوان حداكثر سرمايه براي پرداخت خسارت در بيمه نامه ها قيد مي كنند . اين حداكثر سرمايه معمولاً از طرف بيمه گذار تعيين مي شود . امروزه با توجه به پيچيدگيهاي واحدهاي توليدي ، صنعتي و حجم مبادلات و كالا كه هر روز به انبارها وارد و يا از آن خارج مي شود و در نظر گرفتن تورم و افزايش قيمت ها در مدت كوتاه ، باعث شده كه صاحبان صنعت و توليد كنندگان ، پوشش بيمه اي مورد نياز خود را به نحوي دريافت كنند كه در صورت بروز حادثه حريق ، سرمايه هاي تحت پوشش بيمه اي به ارزش روز بوده و در زمان وجود نوسانات شديد در قيمت يا در ميزان موجودي ، نياز به كاهش آن از طريق صدور الحاقيه نباشد .

اين نوع از بيمه نامه آتش سوزي معمولا در مورد واحدهاي صنعتي و به ندرت در مورد واحدهاي اداري – تجاري مصداق پيدا خواهد نمود و اصلا در مورد واحدهاي مسكوني مورد استفاده اي ندارد .

در اينجا بيمه گذار در فواصل زماني معين ميزان موجودي و سرمايه خود را براي قرارگيري تحت پوشش بيمه آتش سوزي به بيمه گر اعلام نموده تا در زمان وقوع خسارت براي مورد بيمه ، برآورد خسارت با سهولت و دقت بيشتري صورت پذيرد . در اينجا بايد دقت شود كه اين ميزان موجودي و سرمايه از سقف تعهدات بيمه گر براي جبران خسارت مندرج در بيمه نامه تجاوز ننمايد .

 1. بيمه نامه آتش سوزي با شرايط جايگزيني و بازسازي وجود تورم و افزايش روز افزون قيمت ها موجب گرديده است كه اگر خسارتي به اموال بيمه شده بيمه گذاري در اثر آتش سوزي و يا هر خطر ديگري وارد آيد ، بيمه گذار قادر نباشد تا با مبلغ خسارت دريافتي از شركت بيمه ، اقلام و اموال از بين رفته خود را جايگزين نمايد .

در اين نوع از بيمه آتش سوزي ، در صورتيكه اموال مورد بيمه در اثر آتش سوزي از بين برود ، قيمت جايگزين و تجديد نمودن كهنه با نو به بيمه گذار پرداخت مي گردد . اين پوشش مخصوص ساختمانها ، كارخانجات و ماشين آلات آنها مي باشد . اساس پرداخت براي ساختمانها ارزش تجديد و براي ماشين آلات جايگزيني ماشين با همان شرايط ، مارك و يا ماشين مشابه است .

با خريد بيمه نامه آتش سوزي ، خود به خود سه خطر زير با يك نرخ حق بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد كه عبارتند از: آتش ، صاعقه و انفجار.

 • آتش: مقصود آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با شعله همراه باشد .
 • صاعقه : صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود مي آيد
 • انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز يا بخار را انفجار گويند .

بر اساس شرايط ، خسارت و هزينه هاي قابل تأمين بيمه آتش سوزي به شرح زير است :

1- خسارتهاي مستقيم ناشي از آتش سوزي ، صاعقه و انفجار و خطرات اضافي

2- خسارت و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت از طرف بيمه گذار صورت مي گيرد.

3- هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه و يا خسارت ناشي از اينگونه عمليات كه به منظور نجات كالاي مورد بيمه صورت پذيرفته باشد .

استثنائات

1- خسارات ناشي از جنگ داخلي ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قيام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي و انتظامي .

2- خسارات ناشي از انفجار مواد منفجره .

3- خسارات ناشي از انفجار اتمي ، اشعه راديواكتيويته و يونزا .

4- خسارات وارده به مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قيمتي ، جواهرات و سنگ گرانبها .

5- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطي و هزينه بازسازي ، جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني .

تمامي خسارات ناشي از خطرات تبعي را كه تحت پوشش قرار نگرفته اند را بايد جزو خسارت هاي غير قابل تامين دسته بندي نمود .

خطرات اصلي فرانشيز ندارند

خطرات اضافي مورد پوشش

خطرات اضافي ، خطرات تبعي و پيرو آتش سوزي هستند . خطرات اضافي آن دسته از خطراتي هستند كه شركتهاي بيمه از پذيرفتن ريسك آنها بطور مجزا اجتناب مي ورزند و لذا اينگونه خطرات تحت بيمه آتش سوزي پذيرفته شده و تحت پوشش قرار مي گيرند . بعبارت ديگر خطرهاي تبعي بطور مجزا و بدون وجود بيمه آتش سوزي بيمه نمي گردند ، بلكه مورد بيمه ابتدا بايستي در مقابل آتش سوزي بيمه شود تا بتوان به تبع آن ، تعهد خسارات وارد به مورد بيمه را ناشي از خطرات تبعي و اضافي تحت پوشش قرار داد .

معمولاً خطرات تبعي طي الحاقيه اي كه داراي شرايط خاص مي باشد تحت پوشش قرار مي گيرد . همچنين اغلب خطرات اضافي داراي فرانشيز هستند بدين معني كه بيمه گر معمولا بر طبق شرايط عمومي بيمه آتش سوزي اين خطرات را تحت پوشش قرار نمي دهد مگر اينكه با تعيين يك نرخ حق بيمه اضافي و فرانشيز ، بيمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر يك از اين خطرات ، نرخ حق بيمه خالص آن به نرخ اوليه اضافه شده و مبلغ حق بيمه به تناسب افزايش خواهد يافت .

 1. خطرات اضافي بيمه آتش سوزي عبارتند از: زلزله ، سيل ، طوفان ، سقوط هواپيما و هلي كوپتر ، تركيدن لوله آب و ضايعات آب و برف و باران ، دزدي با شكست حرز ، شكست شيشه ، آشوب و بلوا و اقدامات احتياطي نيروهاي نظامي و انتظامي ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتي زلزله : خطر زلزله جزو خطراتي است كه به همراه بيمه نامه هاي آتش سوزي تحت پوشش قرار مي گيرد .
 2. سيل: هرگونه تغيير مسير آب رودخانه و جريانهاي آب در اثر طغيان يا ريزش باران و هر دوي آنها . در بيمه خطر سيل بعضي از خسارات از پوشش بيمه مستثني شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از خسارات ريزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشي از جزرو مد .
 3. طوفان
 4. سقوط هواپيما و هلي كوپتر
 5. خطر تركيدن لوله آب: در بيمه خطر تركيدگي لوله هاي آب كه يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمي باشد و معمولا خسارات ناشي از تركيدن لوله هاي آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعيين شده با اعمال فرانشيزهاي جزئي قابل پرداخت مي باشد .
 6. خطر ضايعات آب برف و باران: خطر ضايعات آب برف و باران يكي ديگر از خطرات تبعي بيمه نامه هاي آتش سوزي مي باشد كه خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار مي دهد.
 7. دزدي با شكست حرز
 8. شكست شيشه: خطر شكست شيشه بعنوان يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي به منظور تحت پوشش درآوردن شكست شيشه كه ناشي از آتش سوزي نباشد ،بيمه مي گردد.
 9. آشوب و بلوا و اقدامات احتياطي نيروهاي نظامي و انتظامي: پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي فقط بر اساس شرايط موافقت شده با طرفهاي اتكايي با نرخهاي توافق شده امكان پذير مي باشد و معمولا نرخهاي اعمالي براي مواقعي كه حالتهاي فوق العاده وجود ندارد يا زمانهايي كه حالت فوق العاده شروع شده يا احتمال شروع آن مي رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمين لحاظ بيمه گر معمولا شرايط تجديد نظر در نرخ را براي خود پيش بيني مي نمايد .
 10. خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتي: با توجه به اينكه در شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثني شده است لذا بيمه گذاران مي توانند با توجه به تعاريف ارائه شده در الحاقيه ظروف تحت فشار صنعتي ، براي دستگاهها و ابزارهايي كه بعنوان ظروف تحت فشار صنعتي تلقي مي شوند ، با پرداخت حق بيمه اضافي پوشش بيمه اي دريافت نمايند.

تاريخچه بيمه هاي آتش سوزي

بيمه آتش سوزي به تدريج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است . آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666 زماني به وقوع پيوست كه وسائل اطفاي حريق هنوز در مراحل ابتدايي بود و هيچ گونه پوشش بيمه آتش سوزي در جامعه به چشم نميخورد . نحستين اداره آتش سوزي در انگلستان در سال 1680 تأسيس شد و متعاقبا” شركت هنداين هند در سال 1696 و اداره آتش سوزي سان در سال 1710 پديد آمدند . سرانجام آتش سوري بزرگ لندن باعث ايجاد شركت بيمه هامبرگر جنرال شد كه اين شركت و شركت سان ، دو شركت بيمه اي هستند كه هنوزوجود دارند و فعاليت دارند . در نتيجه وقوع انقلاب صنعتي در سده هجدهم كه به پيدايش كارخانه ها ، انبارها ، ماشين آلات ، و غيره انجاميد ، شركتهاي بيمه آتش سوزي متعددي ازجمله لويدز لندن تأسيس شدند.

حريق چيست

حريق عبارت است از احتراق شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولا” با سرعت نور ،دود و حرارت زياد توأم است . احتراق عبارت است از تركيب يك ماده سوختني با اكسيژن.

مثلث حريق چيست

براي اينكه حريقي اتفاق افتد ، وجود سه عامل ضروري است :سوخت ،حرارت،اكسيژن كه اينها را مثلث حريق مي نامند . چنانچه يكي از اين عوامل برداشته شود حريق خود به خود از بين ميرود .

تعريف آتش سوزي

آتش سوزي عبارت از آتشي است كه يا از يك منبع حرارتي كنترل ناپذير سرچشمه گرفته يا منبع حرارتي معين كنترل شده اي را ترك كرده و با نيروي حرارتي خود گسترش يافته باشد .

حداكثر خسارت در حالتي است كه آتش سوزي واقع شود و هيچ يك از سيستمهاي اطفاي حريق نتواند به وظايف خود عمل كند و آتش سوزي خود به خود با مانع برخورد نمايد يا موادي براي سوختن باقي نماند و آتش خاموش شود .

تعريف EML

حداكثر خسارت برآورد شده زماني است كه در صورت وقوع آتش سوزي ،مورد بيمه در حالت عادي و نرمال فعاليت خود قرار دارد و كليه تأسيسات و سيستمهاي اطفايي در حد مورد انتظار مورد استفاده قرار مي گيرند و مؤثر واقع مي شوند و شرايط غير عادي و اتفاقي نيست .

تعريف عدم النفع ناشي از آتش سوزي

عدم النفع زيان وارده به بيمه گذار بر اثر وقفه در توليد ناشي از خسارت مادي نظير آتش سوزي است . اگر بر اثر خسارت مادي وقفه اي در جريان توليد يك بنگاه بازرگاني يا صنعتي پيش آيد بيمه گر درآمد از دست رفته بر اثر توقف توليد را بر اساس شرايط قرار داد بيمه عدم النفع جبران مي كند .

تعريف فرست لاس (First loss)

در مواردي كه محاسبه كل ارزش مورد بيمه به طور دقيق مشكل باشد يا امكان اينكه كل مورد بيمه در اثر تحقق خطر بيمه شده از بين برود وجود ندارد . يعني اموال بيمه شده در سطح جغرافيايي وسيعي پراكنده است و بر اثر حادثه تنها بخشي از آن دچار خسارت ميشود صدور بيمه نامه بر اساس فرست لاس را ترجيح ميدهد و از آنجا كه تعهد بيمه گر كاهش مي يابد ، براين اساس درصدي تخفيف نيز بيمه گر در حق بيمه اعمال مي كند .

مسكوني

اين گونه بيمه نامه ها براي واحدهاي مسكوني با سرمايه متغير بر اساس سال ساخت و متراژ ساختمان صادر مي گردد و مي تواند ساختمان و اثاثيه را توأما” و يا هركدام را به تنهايي تحت پوشش قرار دهد .

غير صنعتي

اين گونه بيمه نامه ها اغلب براي مواردي از قبيل فروشگاه ، ساختمان هاي اداري ، مطب پزشكان ، مراكز درماني ، مراكز آموزشي و واحدهايي كه توليد در آن در حد وسيعي نمي باشد مانند كارگاههاو توليدي هاي كوچك و چاپخانه صادر ميشود . نكته قابل توجه در اين موارد اين است كه كارگاهها با كاربري غير صنعتي و نرخ زلزله صنعتي صادر مي گردند .

صنعتي

اين نوع بيمه نامه ها اغلب براي واحد هاي توليدي و صنعتي از جمله كارخانه جات و مراكز توليدي بزرگ صادر ميشود و اكثرا” داراي سرمايه هاي كلان و بالطبع از حق بيمه هاي بيشتري نسبت به بيمه نامه هاي غير صنعتي و مسكوني برخوردارند.اين بيمه نامه ها براي صدور حتما” نياز به بازديد اوليه و ارزيابي ريسك دارند .
بیمه آتش سوزی

 

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مسکونی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی واحدهای اداری،تجاری و انبار کلیک کنید