انواع بیمه آتش سوزی

انواع بیمه آتش سوزی

با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملی ویران کننده و از بین برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه ای از بیمه که طی آن بتوان اموال را در مقابل این خطر بالقوه بیمه نمود ، به شدت احساس می شود

 

 

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مسکونی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی واحدهای اداری،تجاری و انبار کلیک کنید

آتش‌سوزی

تعریف آتش سوزی : آتشی که در بیمه آتش سوزی مد نظر میباشد ، نوعی از سوختن است که در آن بر اثر شدت اکسیداسیون شعله بوجود می آید . برای سوختن ، اجتماع سه عامل اکسیژن ، ماده سوختنی و حرارت ضروری است و در صورت قطع هر یک از سه عامل واکنش خاتمه می یابد . آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا می کند که سوختن بطور ناخواسته در محلی نامناسب اتفاق بیفتد و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاشتن آثار سوختگی ، ایجاد خسارت نماید .

چنانچه شیئی که بعنوان موجودی تحت پوشش بیمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بیمه گر می باشد ، درون اجاق ، شومینه و یا … بیفتد و از بین برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نیست چرا که آتش از منبع حرارتی خود خارج نشده است ، بلکه جسم به درون جایگاه آتش افتاده است .

آتش سوزی خطر بالقوه ای است که همواره انسان و فعالیتهای او را تهدید می کند ، با این تفاوت که در عصر امروز بیش از پیش بر شدت و ویرانگری آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملی ویران کننده و از بین برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه ای از بیمه که طی آن بتوان اموال را در مقابل این خطر بالقوه بیمه نمود ، به شدت احساس می شود .

تعریف بیمه آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه نامه آتش سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در این حالت سرمایه بیمه قابل پرداخت به بیمه گذار و یا شخص ثالث ( توافق شده در بیمه نامه ) می باشد .

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد . البته لازم به ذکر است که غیر از خطر آتش سوزی ، خطرات دیگری نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات برف و باران ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است که در بخش پوششهای اضافی به تفصیل شرح داده خواهند شد.

خطرات تحت پوشش

 • خطرات مستقیم ناشی از آتش سوزی
 • خطرات غیر مستقیم ناشی از نشت حرارت ، دود ، خاکستر ، آب ، مواد شیمیایی ، آتش نشانی و خراب شدن مورد بیمه

در کل قرارداد بیمه آتش سوزی باید حاوی مطالب زیر باشد :

 • نام شرکت بیمه ( بیمه گر)
 • (نام بیمه گذار ( مالک و یا کسی که دارای نفع بیمه ای است )
 • خطرهای مورد پوشش
 • اموال بیمه شده
 • مبلغ مورد بیمه
 • حق بیمه
 • مدت قرارداد

تعهدات

اضافه کردن مواردی که معمولاً جزو استثناهای قرارداد است و دو طرف قرارداد توافق کنند که این موارد پوشش داشته باشند .

بر اساس تفاوت در تعریف بعضی از آیتمهای مورد نیاز در قرارداد بیمه آتش سوزی ، می توان این نوع بیمه را به ۳ زیر شاخه تفکیک نمود :

آتش سوزی اماکن مسکونی

آتش سوزی اماکن اداری – تجاری

آتش سوزی اماکن صنعتی

علاوه بر دسته بندی فوق ، از لحاظ سرمایه ، بیمه های آتش سوزی به ۳ دسته زیر تقسیم می شود :

 1. بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت در این نوع از بیمه نامه آتش سوزی ، بیمه گر خسارات ناشی از آتش سوزی به اموال مورد بیمه را تا حداکثر سرمایه مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد شده جبران می کند . لذا بیمه گذار در زمان اخذ پوشش بیمه ای باید دقت کند که اموال خود را به قیمت واقعی آن بیمه کند چون اگر مالی به کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد بود .
 2. بیمه نامه آتش سوزی عمومی یا اظهارنامه ای در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی ، سرمایه معینی را برای ماشین آلات و یا مواد اولیه و یا در جریان ساخت بعنوان حداکثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه ها قید می کنند . این حداکثر سرمایه معمولاً از طرف بیمه گذار تعیین می شود . امروزه با توجه به پیچیدگیهای واحدهای تولیدی ، صنعتی و حجم مبادلات و کالا که هر روز به انبارها وارد و یا از آن خارج می شود و در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه ، باعث شده که صاحبان صنعت و تولید کنندگان ، پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت کنند که در صورت بروز حادثه حریق ، سرمایه های تحت پوشش بیمه ای به ارزش روز بوده و در زمان وجود نوسانات شدید در قیمت یا در میزان موجودی ، نیاز به کاهش آن از طریق صدور الحاقیه نباشد .

این نوع از بیمه نامه آتش سوزی معمولا در مورد واحدهای صنعتی و به ندرت در مورد واحدهای اداری – تجاری مصداق پیدا خواهد نمود و اصلا در مورد واحدهای مسکونی مورد استفاده ای ندارد .

در اینجا بیمه گذار در فواصل زمانی معین میزان موجودی و سرمایه خود را برای قرارگیری تحت پوشش بیمه آتش سوزی به بیمه گر اعلام نموده تا در زمان وقوع خسارت برای مورد بیمه ، برآورد خسارت با سهولت و دقت بیشتری صورت پذیرد . در اینجا باید دقت شود که این میزان موجودی و سرمایه از سقف تعهدات بیمه گر برای جبران خسارت مندرج در بیمه نامه تجاوز ننماید .

 1. بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی وجود تورم و افزایش روز افزون قیمت ها موجب گردیده است که اگر خسارتی به اموال بیمه شده بیمه گذاری در اثر آتش سوزی و یا هر خطر دیگری وارد آید ، بیمه گذار قادر نباشد تا با مبلغ خسارت دریافتی از شرکت بیمه ، اقلام و اموال از بین رفته خود را جایگزین نماید .

در این نوع از بیمه آتش سوزی ، در صورتیکه اموال مورد بیمه در اثر آتش سوزی از بین برود ، قیمت جایگزین و تجدید نمودن کهنه با نو به بیمه گذار پرداخت می گردد . این پوشش مخصوص ساختمانها ، کارخانجات و ماشین آلات آنها می باشد . اساس پرداخت برای ساختمانها ارزش تجدید و برای ماشین آلات جایگزینی ماشین با همان شرایط ، مارک و یا ماشین مشابه است .

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، خود به خود سه خطر زیر با یک نرخ حق بیمه تحت پوشش قرار می گیرد که عبارتند از: آتش ، صاعقه و انفجار.

 • آتش: مقصود آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد .
 • صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید
 • انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار را انفجار گویند .

بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های قابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :

۱- خسارتهای مستقیم ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی

۲- خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت می گیرد.

۳- هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد .

استثنائات

۱- خسارات ناشی از جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی .

۲- خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره .

۳- خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواکتیویته و یونزا .

۴- خسارات وارده به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگ گرانبها .

۵- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی .

تمامی خسارات ناشی از خطرات تبعی را که تحت پوشش قرار نگرفته اند را باید جزو خسارت های غیر قابل تامین دسته بندی نمود .

خطرات اصلی فرانشیز ندارند

خطرات اضافی مورد پوشش

خطرات اضافی ، خطرات تبعی و پیرو آتش سوزی هستند . خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکتهای بیمه از پذیرفتن ریسک آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا اینگونه خطرات تحت بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می گیرند . بعبارت دیگر خطرهای تبعی بطور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند ، بلکه مورد بیمه ابتدا بایستی در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن ، تعهد خسارات وارد به مورد بیمه را ناشی از خطرات تبعی و اضافی تحت پوشش قرار داد .

معمولاً خطرات تبعی طی الحاقیه ای که دارای شرایط خاص می باشد تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین اغلب خطرات اضافی دارای فرانشیز هستند بدین معنی که بیمه گر معمولا بر طبق شرایط عمومی بیمه آتش سوزی این خطرات را تحت پوشش قرار نمی دهد مگر اینکه با تعیین یک نرخ حق بیمه اضافی و فرانشیز ، بیمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر یک از این خطرات ، نرخ حق بیمه خالص آن به نرخ اولیه اضافه شده و مبلغ حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .

 1. خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از: زلزله ، سیل ، طوفان ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، ترکیدن لوله آب و ضایعات آب و برف و باران ، دزدی با شکست حرز ، شکست شیشه ، آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی زلزله : خطر زلزله جزو خطراتی است که به همراه بیمه نامه های آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرد .
 2. سیل: هرگونه تغییر مسیر آب رودخانه و جریانهای آب در اثر طغیان یا ریزش باران و هر دوی آنها . در بیمه خطر سیل بعضی از خسارات از پوشش بیمه مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشی از جزرو مد .
 3. طوفان
 4. سقوط هواپیما و هلی کوپتر
 5. خطر ترکیدن لوله آب: در بیمه خطر ترکیدگی لوله های آب که یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمی باشد و معمولا خسارات ناشی از ترکیدن لوله های آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعیین شده با اعمال فرانشیزهای جزئی قابل پرداخت می باشد .
 6. خطر ضایعات آب برف و باران: خطر ضایعات آب برف و باران یکی دیگر از خطرات تبعی بیمه نامه های آتش سوزی می باشد که خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهد.
 7. دزدی با شکست حرز
 8. شکست شیشه: خطر شکست شیشه بعنوان یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی به منظور تحت پوشش درآوردن شکست شیشه که ناشی از آتش سوزی نباشد ،بیمه می گردد.
 9. آشوب و بلوا و اقدامات احتیاطی نیروهای نظامی و انتظامی: پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتکایی با نرخهای توافق شده امکان پذیر می باشد و معمولا نرخهای اعمالی برای مواقعی که حالتهای فوق العاده وجود ندارد یا زمانهایی که حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمین لحاظ بیمه گر معمولا شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید .
 10. خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی: با توجه به اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثنی شده است لذا بیمه گذاران می توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقیه ظروف تحت فشار صنعتی ، برای دستگاهها و ابزارهایی که بعنوان ظروف تحت فشار صنعتی تلقی می شوند ، با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش بیمه ای دریافت نمایند.

تاریخچه بیمه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است . آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسائل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچ گونه پوشش بیمه آتش سوزی در جامعه به چشم نمیخورد . نحستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقبا” شرکت هنداین هند در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی سان در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند . سرانجام آتش سوری بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگر جنرال شد که این شرکت و شرکت سان ، دو شرکت بیمه ای هستند که هنوزوجود دارند و فعالیت دارند . در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی در سده هجدهم که به پیدایش کارخانه ها ، انبارها ، ماشین آلات ، و غیره انجامید ، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی ازجمله لویدز لندن تأسیس شدند.

حریق چیست

حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولا” با سرعت نور ،دود و حرارت زیاد توأم است . احتراق عبارت است از ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن.

مثلث حریق چیست

برای اینکه حریقی اتفاق افتد ، وجود سه عامل ضروری است :سوخت ،حرارت،اکسیژن که اینها را مثلث حریق می نامند . چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود حریق خود به خود از بین میرود .

تعریف آتش سوزی

آتش سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش یافته باشد .

حداکثر خسارت در حالتی است که آتش سوزی واقع شود و هیچ یک از سیستمهای اطفای حریق نتواند به وظایف خود عمل کند و آتش سوزی خود به خود با مانع برخورد نماید یا موادی برای سوختن باقی نماند و آتش خاموش شود .

تعریف EML

حداکثر خسارت برآورد شده زمانی است که در صورت وقوع آتش سوزی ،مورد بیمه در حالت عادی و نرمال فعالیت خود قرار دارد و کلیه تأسیسات و سیستمهای اطفایی در حد مورد انتظار مورد استفاده قرار می گیرند و مؤثر واقع می شوند و شرایط غیر عادی و اتفاقی نیست .

تعریف عدم النفع ناشی از آتش سوزی

عدم النفع زیان وارده به بیمه گذار بر اثر وقفه در تولید ناشی از خسارت مادی نظیر آتش سوزی است . اگر بر اثر خسارت مادی وقفه ای در جریان تولید یک بنگاه بازرگانی یا صنعتی پیش آید بیمه گر درآمد از دست رفته بر اثر توقف تولید را بر اساس شرایط قرار داد بیمه عدم النفع جبران می کند .

تعریف فرست لاس (First loss)

در مواردی که محاسبه کل ارزش مورد بیمه به طور دقیق مشکل باشد یا امکان اینکه کل مورد بیمه در اثر تحقق خطر بیمه شده از بین برود وجود ندارد . یعنی اموال بیمه شده در سطح جغرافیایی وسیعی پراکنده است و بر اثر حادثه تنها بخشی از آن دچار خسارت میشود صدور بیمه نامه بر اساس فرست لاس را ترجیح میدهد و از آنجا که تعهد بیمه گر کاهش می یابد ، براین اساس درصدی تخفیف نیز بیمه گر در حق بیمه اعمال می کند .

مسکونی

این گونه بیمه نامه ها برای واحدهای مسکونی با سرمایه متغیر بر اساس سال ساخت و متراژ ساختمان صادر می گردد و می تواند ساختمان و اثاثیه را توأما” و یا هرکدام را به تنهایی تحت پوشش قرار دهد .

غیر صنعتی

این گونه بیمه نامه ها اغلب برای مواردی از قبیل فروشگاه ، ساختمان های اداری ، مطب پزشکان ، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی و واحدهایی که تولید در آن در حد وسیعی نمی باشد مانند کارگاههاو تولیدی های کوچک و چاپخانه صادر میشود . نکته قابل توجه در این موارد این است که کارگاهها با کاربری غیر صنعتی و نرخ زلزله صنعتی صادر می گردند .

صنعتی

این نوع بیمه نامه ها اغلب برای واحد های تولیدی و صنعتی از جمله کارخانه جات و مراکز تولیدی بزرگ صادر میشود و اکثرا” دارای سرمایه های کلان و بالطبع از حق بیمه های بیشتری نسبت به بیمه نامه های غیر صنعتی و مسکونی برخوردارند.این بیمه نامه ها برای صدور حتما” نیاز به بازدید اولیه و ارزیابی ریسک دارند .
بیمه آتش سوزی

 

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مسکونی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی کلیک کنید

برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی واحدهای اداری،تجاری و انبار کلیک کنید