بیمه بدنه پارسیان

کمترین حق بیمه بدنه

مشاوره،خرید آنلاین، قیمت بیمه بدنه خودرو بیمه پارسیان

بیمه بدنه خودرو

 اتومبیل هم  وسیله کسب و کار و هم وسیله سفر و رفاه و تفریح و ورزش است که البته ممکن است خود، موجب خطر و خسارت بزرگی نیز بشود. اگرچه اتومبیل  خودبه خود عامل ایجاد خطر و خسارت نیست، بلکه چگونگی و شیوه استفاده و بهره برداری از آن ممکن است خطرزا و زیان آور باشد. حوادث و خطرهای ناشی از استفاده از این وسیله بر دو دسته اند: یکی حوادثی که ممکن است موجب زیان دیگران شوند، مانند خسارت های وارد به اشخاص دیگر، که تحت عنوان خسارت زیاندیدگان یا خسارت اشخاص ثالث مطرح است و دیگری حوادثی که موجب خسارت به خود اتومبیل می شود که موضوع بیمه بدنه اتومبیل است.

photo_2018-11-11_17-08-22
photo_2018-11-21_16-40-15

خطرهای مشمول بیمه بدنه خودرو

طبق ماده ۳ شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل (آیین نامه ۵۳)، بیمه گر خسارت های وارده به بدنه اتومبیل را که بر اثر به هم خوردن دو اتومبیل (تصادم) یا برخورد اتومبیل مورد بیمه به جسمی ثابت یا متحرک، برخوردن شئ ای به اتومبیل در نتیجه سقوط و برگشتن اتومبیل مورد بیمه یا در اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار حاصل می شود، بیمه می کند و متعهد به جبران زیان وارده به بیمه گذار می شود.

 

لوازم یدکی اصلی که همراه اتومبیل به خریدار آن تحویل می شود، نیز جزء مورد بیمه محسوب میشود و خسارت هایی که بر اثر حوادث یادشده به آنها وارد می شود قابل جبران است.

 

به علاوه، هزینه عادلانه نجات و حمل و نقل اتومبیل خسارت دیده تا نزدیک ترین محل تعمیر، حداکثر تا میزان ۲۰ درصد از کل خسارات وارده مورد موافقت بیمه گر و قابل پرداخت است. این تأمین شامل خسارتهای مستقیمی است که بر اثر حوادث نام برده به وسیله نقلیه مورد بیمه وارد می شود، اما هر نوع خسارت غیر مستقیم مانند تقلیل با کاهش بهای وسیله نقلیه بر اثر حادثه و همچنین غرامت ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت کارشناسی و تعمیر و توقف بر اثر حادثه، مشمول تأمین بیمه گر نمی شود. بیمه گذار می تواند با پرداخت اضافه حق بیمه یا حق بیمه ویژهای این قبیل خسارت های غیر مستقیم را نیز بیمه کند.

 

photo_2018-11-11_17-08-27

موارد خارج از تعهد در بیمه بدنه

1- هرگونه سرقت بعد از حادثه؛

۲- خسارت های ناشی از کهنگی و اسقاط، عدم مراقبت در نگاهداری و معایب ساخت وسیله نقلیه؛

۳- آسیب وارده به باطری و لاستیک های اتومبیل در اثر هریک از خطرات تحت پوشش که فقط تا ۵۰ درصد بهای لاستیک ها قابل جبران است؛

photo_2018-11-20_15-11-44

پوشش های مازاد بیمه بدنه

۱- سرقت در جای کلیه قطعات خودرو
۲- سیل، زلزله و آتشفشان

۳- طوفان، تگرگ و گردباد
۴- ایاب ذهاب
۵- پاشیدن رنگ ، اسید و مواد شیمیایی
۶- شکست شیشه به تنهایی
۷- نوسانات ارزش بازار
۸- ترانزیت

photo_2018-11-20_15-09-37

موضوع بیمه بدنه اتومبیل

موضوع بیمه بدنه اتومبیل، مسئول تأمین و جبران خسارت هایی است که بر اثر حوادث یا تصادف، آتش سوزی و دزدی به وسیله نقلیه موتوری زمینی وارد میشود. از نظر حقوقی، بیمه گر با انعقاد قرارداد بیمه در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت وقوع خطرهای موضوع بیمه، خسارت وارده به بیمه گذار را تا مبلغ بیمه شده طبق شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه صادر شده جبران کند..

photo_2018-11-11_17-50-27
photo_2018-11-11_17-08-35

خسارت های غیر قابل جبران

 • هرگونه سرقت بعد از حادثه؛
 • خسارت های ناشی از کهنگی و اسقاط، عدم مراقبت در نگاهداری و معایب ساخت وسیله نقلیه؛
 • آسیب وارده به باطری و لاستیک های اتومبیل در اثر هریک از خطرات تحت پوشش که فقط تا ۵۰ درصد بهای لاستیک ها قابل جبران است؛
 • خطرهای خارج از شمول بیمه عبارت اند از: جنگ، شورش، اعتصاب و تهاجم؛ خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای؛ خسارت هایی که به طور عمدی توسط بیمه گذار، ذی نفع یا راننده موضوع بیمه به آن وارد شود.
 • خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد.
 • در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
 • خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدر با روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.
 • خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوم مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.
 • خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.
 • خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

نحوه تعیین و پرداخت خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به ترتیب زیر تعیین می شود.

 الف – خسارت کلی

موضوع بیمه هنگامی به کلی از بین رفته تلقی می شود که حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمت های خسارت دیده آن با احتساب هزینه های نجات، از ۷۰ درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

در خسارت کلی، ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود. از خسارت کلی، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کر و هزینه متعارف نجات و حمل  تا حد مقرر به آن اضافه می شود، مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نباشد.

ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین می شود. در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده، بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه کردن هزینه های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد کرد.

با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می یابد. چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد، حق بیمه سال های بعد به بیمه گذار مسترد می شود.

قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه، سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده باید به بیمه گر منتقل شود.

چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به بیمه گر، وسیله نقلیه موردنظر پیدا شود، بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را باتوجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده به او پرداخت کند.

ب – خسارت جزئی

خسارت هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف یادشده نیست، خسارت جزئی تلقی می شود. ملاک تعیین خسارت جزئی، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و افزودن هزینه نجات و حمل تاحد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال ۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.

 •  مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان خسارت یا اعلام رأی داور مرضی الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه، خسارت را پرداخت کند. این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه ۱۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر شروع و پس از سپری شدن این مدت، در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه، خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می شود.

بیمه گر می تواند به جای پرداخت نقدی خسارت، موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه گذار در آورد. در هر حال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه گذار خواهد بود.

در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

وظایف بیمه گذار عبارت است از

1.رعایت اصل حد اعلای حسن نیت

بیمه گذار مکلف است پرسش های کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری با اظهار خلاف واقع کند به نحوی که مطالب اظهارنشده با اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، قرارداد بیمه ازتاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده با برخلاف واقع اظهار شده است هیچ گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد، حتی بیمه گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از او مطالبه کند.

۲. پرداخت حق بیمه

قرارداد بیمه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر منعقد می شود ولی شروع تأمین و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نکند، بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ کند. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

٣. اعلام تشدید خطر

هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت یا وضعیت یا کاربری موضوع بیمه به وجود آید که موجب تشدید خطر شود، بیمه گذار موظف است به محض اطلاع، بیمه گر را آگاه کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقی مانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار، قرارداد بیمه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشدید خطر معلوم شود، بیمه گر می تواند خسارت را براساس نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند.

۴٫اعلام خسارت

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع اعلام خسارت حالانه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام کند یا مراتب را ظرف مدت یادشده از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند. همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعات درخواستی از او راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت را در اختیار بیمه گر قرار دهد در صورتی که بیمه گذار به هریک از تعهدات یادشده عمل نکند، بیمه گر می تواند ادعا خسارت را رد کند، مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به دلیل امور غیرقابل اجتناب از انجام آنها بر نیامده است.

۵٫عدم اظهارات خلاف واقع

هرگاه بیمه گذار به قصد تقلب، در خصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی کند و یا مدارک مجعولی را تسلیم کند، بیمه گر می تواند او را از دریافت خسارت محروم کند.

۶٫جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت

بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن، اقدامات و احتیاط های لازم را که هرکس عرفا از مال خود می کند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود بیمه گذار عمدا از انجام این اقدامات خودداری کرده است، بیمه گر می تواند به نسبت تأثیر کوتاهی بیمه گذار، خسارت پرداختی را تقلیل دهد.

۷. خودداری از جابه جایی یا تعمیر وسیله نقلیه

در صورت بروز حادثه، بیمه گذار باید از جابه جایی وسیله نقلیه جزبه حکم مقررات با دستور مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری کند.

۸٫انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر

بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود. بیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل یا ناممکن می کند خودداری کند. در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت.

بطور کلی بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی مانند تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل بیمه شده، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌ گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد.
خسارتهایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه‌نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد. بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

پوشش بیمه بدنه پارسیان نگرانی های بیمه گذاران  در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت می گردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
در بیمه های بدنه پارسیان بیمه گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بعلت خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان بیمه پارسیان و شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا می رساند، طرح تخفیفی جهت صدور بیمه بدنه پارسیان به شرح زیر می باشد:

۲۵درصد دارندگان حساب بانک پارسیان
۳۵ درصد تخفیف دارندگان بیمه نامه های شخص ثالث
۲۰ درصد تخفیف خودروهای صفر کیلومتر
۱۰ درصد تخفیف خرید نقدی
۲۵ الی ۶۰ درصد تخفیف عدم خسارت   
۳۸  درصد تخفیف برای خودروهای سواری مدل ۱۳۸۷ شمسی به بالا تا ارزش ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۵ درصد تخفیف برای خودروهای سواری مدل ۱۳۸۷ شمسی یا ۲۰۰۹ میلادی از ارزش ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۰ درصد تخفیف برای خودروهای داخلی  مدل ۱۳۸۷ شمسی یا ۲۰۰۹ میلادی به ارزش بیش از ۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۵ درصد تخفیف برای خودروهای مونتاژ و وارداتی مدل ۱۳۸۷ شمس یا ۲۰۰۹ میلادی به ارزش بیش از ۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۷۰ درصد تخفیف طرح بهاران بیمه بدنه پارسیان
۶۰ درصد برای خودروهای مدل   ۱۳۹۱  و  ۲۰۱۲ به بالا به جز پراید و تیبا
۴۵ درصد تخفیف برای خودروهای قبل از ۱۳۹۱  و  ۲۰۱۲  با ۱۰ سال سال ساخت+پراید وتیبا

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری و تلفیق متخصصان فن آوری اطلاعات در کنار تجربه و تخصص کارشناسان مجرب صنعت بیمه ، موفق به راه اندازی خرید آنلاین بیمه شده است و امکان سفارش انواع خدمات بیمه بصورت آنلاین را فراهم نموده است و تلاش دارد تا به هدف اصلی خود که جلب رضایت تمامی مشتریان و بیمه گزاران محترم می باشد نائل گردد . و در امر پاسخ گویی نیاز بازار صنعت بیمه ای کشور تمامی تلاش خود را نموده است.

جهت درخواست خرید آنلاین بیمه بدنه ماشین فقط با پر کردن فرم الکترونیکی بسیار ساده در سایت این شرکت به آدرس WWW.GOSTARESHINS.COM ثبت سفارش بیمه نامه نموده و کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پس از بررسی و کارشناسی، با شما تماس خواهند گرفت  پس از آن بیمه نامه شما بوسیله همکاران این شرکت بصورت رایگان تقدیم شما خواهد شد.

photo_2018-11-20_15-10-47
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو
photo_2018-11-21_16-40-06