بیمه سه ماهه شخص ثالث

بیمه سه ماهه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث وحوادث سرنشین از نظر مدت زمان علاوه بر یکساله می تواند به صورت کوتاه مدت بیمه سه ماهه شخص ثالث، بیمه شش ماهه و یا نه ماه  صادر گردد.

روش محاسبه بیمه های کوتاه مدت شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو :

                    بیمه سه ماهه شخص ثالث:      معادل ۳۰ در صد حق بیمه سالانه

                  بیمه شش ماهه شخص ثالث:      معادل ۶۰ در صدر حق بیمه سالانه

                      بیمه نه ماهه شخص ثالث:      معادل ۹۰ در صد حق بیمه سالانه

تخفیف عدم خسارت بیمه سه ماهه شخص ثالث و شش ماهه شخص ثالث و نه ماهه شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو مطابق با تخفیفات بیمه نامه سال قبل محاسبه شده و تمدید بیمه سه ماهه شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو به همراه بیمه نامه های سه ماهه شخص ثالث دیگر که مجموعا یک سال بیمه ای می باشد یک سال تخفیف عدم خسارت را مجاز می نماید.  

روزهای تحت پوشش در بیمه سه ماهه شخص ثالث ۹۰ روز، در بیمه شش ماهه حداکثر ۱۸۰ روز و در بیمه نه ماهه ۲۷۰ روز می باشد .

در تمامی  بیمه نامه های  شخص ثالث  و حوادث سرنشین اعم  از یکساله ، بیمه سه ماهه ، بیمه شش ماهه   و  بیمه نه ماهه  ساعت شروع از ساعت ۲۴ همان روز می باشد.

در صورتیکه تاریخ انقضای بیمه نامه دارای اعتبار سررسید نشده باشد و بیمه گذار اقدام به تمدید زودتر از موعد نماید تاریخ شروع از ساعت ۲۴ تاریخ انقضای بیمه نامه قبل، آغاز خواهد گردید .

بیمه سه ماهه شخص ثالث را افرادی خریداری می کنند که قصد صرفه جویی در هزینه، و یا قصد واگذاری خودرو را دارند . در این صورت شخص خریدار در موعد انقضا بیمه نامه سه ماهه باید اقدام به تمدید آن نماید.

بیمه سه ماهه  شخص ثالث و شش ماهه شخص ثالث برای موتور سیکلت و خودرو های صفر کیلو متر صادر نمی گردد.

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید