تمدید طرح تخفیف خانواده بیمه بدنه

تمدید طرح تخفیف خانواده بیمه بدنه

به استحضار میرساند با توجه به استقبال بیمه گذاران، طرح تخفیف خانواده تا مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در سیستم های صدور بدنه تمدید میگردد.