سوالات متداول بیمه آتش سوزی

پرسش و پاسخ عمومی

پاسخ : بیمه آتش سوزی پوششی‌ است‌ که‌ خسارات‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌ سوزی‌ که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌ شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ جبران‌ می‌کند.

پاسخ : بیمه آتش سوزی به سه دسته تقسیم می شود:
۱٫بیمه آتش سوزی صنعتی
۲٫بیمه آتش سوزی غیر صنعتی
۳٫بیمه آتش سوزی مسکونی

پاسخ : ✅بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا ازاظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید، قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده با برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

پاسخ : بیمه‌نامه آتش‌سوزی مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت ۲۴ روز معین شروع می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ اختصاصی

پاسخ : بیمه ای تحت عنوان بیمه زلزله نداریم ولی می توان با خرید بیمه آتش سوزی پوشش زلزله را خریداری کرد.

پاسخ : با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان کالا و تولید کنندگان نیاز به بیمه نامه ای دارند که به وسیله آن بتوانند نوسانات در موجودی را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه اظهار نامه ای، پاسخی برای این نیاز می باشد. در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره حداکثر موجودی که ممکن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد کرده و اعلام می کند و مبلغی را به عنوان على الحساب پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را کتبا اعلام می نماید. در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تسویه می گردد.

پاسخ : خیر ، بیمه آتش سوزی خسارت وارد بر ساختمان را پرداخت می کند و به هیچ عنوان دیه یا هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار نمی دهد.

پاسخ : طبق شرایط عمومی بیمه نامه فرانشیز در هر خسارت ۱ درصد می باشد.

پاسخ : خطرات زیر، خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد:

•جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی؛

•زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی؛

•انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی ان تی و باروت؛

•فعل و انفعالات هسته‌ای.

پاسخ : بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت:

•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

•اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

* مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است.

توجه: هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مدنظر است.

پاسخ :در بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر۳۰پوشش خطرات تبعی قابل ارایه میباشد.

پاسخ:

۱- زلزله وآتشفشان

۲- سیل و طغیان آب دریا ورودخانه

۳- ترکیدگی لوله آب

۴- ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف

۵- سنگینی برف

۶- سقوط هواپیما،چرخبال و یا قطعات آنها

۷- آشوب ،بلوا،قیام،اغتشاش داخلی

۸- هزینه پاکسازی

۹- برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه

۱۰- شکست شیشه

۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی

۱۲- انفجار ظروف تحت فشار(دیگهای بخار،کمپرسورها،…)

۱۳- سقوط بهمن

۱۴- رانش زمین

۱۵- ریزش و فروکش کردن چاه

۱۶- نشت گاز درسردخانه ها

۱۷- خودسوزی

۱۸- سقوط قطعات منفصله خودرو

۱۹- خسارتهای ناشی از نوسانات برق

۲۰- مسئولیت ناشی ازآتش سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان

۲۱- سرقت

پاسخ : می توان ادعا نمود که در بیمه آتش سوزی به غیر از انسان هر موردی می تواند تحت پوشش قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و وسائط نقلیه، البته انسان نیز در بعضی طرحهای آتش سوزی از قبیل طرح جامع خانه و خانواده و طرح مهر می تواند تحت پوشش قرار گیرد اما بیمه نامه عمومی آتش سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمیدهد.

پاسخ : بیمه گذار می تواند حق بیمه را هم نقداً و هم به صورت اقساط به بیمه گر پرداخت نماید در صورت پرداخت اقساطی حداقل پیش پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه بوده و مابقی مبلغ بایستی در ۸ قسط تسویه گردد

پاسخ : اگر اقساط مربوطه سر رسید نشده باشند عدم پرداخت آنها مشکلی در بررسی خسارت بوجود نخواهد آمد اما اگر بیمه گذار اقساط سر رسید شده را پرداخت نکرده باشد در این صورت قاعده نسبی حق بیمه اجرا خواهد شد و خسارت بر اساس نسبت حق بیمه ای که پرداخت شده به حق بیمه ای که بایستی پرداخت می شد محاسبه خواهد گردید بعنوان مثال بیمه گذاری در زمان وقوع حادثه بایستی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت می نمود ولی تنها ۴۰٫۰۰۰ ریال پرداخت کرده و حال بر اثر آتش سوزی ۱۰٫۰۰۰ ریال به او خسارت وارد گردیده در این صورت خسارت پرداختی به او به این صورت محاسبه می گردد:

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰۰٫۰۰۰/۴۰٫۰۰۰* ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پاسخ : پاسخ سوال مثبت است درصورت وقوع سیل یا زلزله حتی اگر منجر به آتش سوزی هم نشود خسارت قابل پرداخت میباشداین امر برای هرخطر اضافی مثل طوفان -رانش زمین-سقوط هواپیما-ضایعات برف وباران نیزصدق میکند.

پاسخ : توصیه های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت میگردند ودرصورتیکه بیمه گذارتوصیه هارا انجام ندهد درصورت وقوع حادثه درصورتیکه اثبات شود علت خسارت به دلیل عدم رعایت توصیه ها بوده است بیمه گرمطابق ماده ۲۷شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی میتواند ازپرداخت تمام یا قسمتی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه گذار خودداری نماید.

پاسخ : همانگونه که جنابعالی بیان کردید شما یک مورد را بنام یک فرد حقیقی یا حقوقی اما بنفع بانک بیمه میکنید یعنی درصورت وقوع خسارت ،پرداخت غرامت به بانک صورت خواهد گرفت چون بانک ذینفع اصلی بوده و مقدم بر بیمه گذار است مثلا بنده وامی را از بانک ملت دریافت نموده ام و درقبال آن ملکی را معرفی کرده ام بیمه نامه بدین صورت صادرمیشود: بیمه گذار:آقای مهران صادقی بنفع بانک ملت شعبه بازار بزرگ تهران.

پاسخ : حسب ماده بیست و هفتم شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بیمه گر می تواند مبلغ خسارت را رد و یا به نسبت تقصیر ذوالحقوق آن را کاهش دهد.

پاسخ : متون ثابت درواقع همان شرایط خصوصی بیمه نامه هستند که در توضیحات پیوست چاپ میشوند وقریب ۳۳مورد میگردند از قبیل شرط اثبات میزان موجودی،شرط حریم،شرط ارزش تفکیکی،شرط گرم وروشن کردن محل ……ودرکل با انتخاب هریک از موارد شرط آن بایستی دربیمه نامه درج گردد.