مزایای پوشش بیمه های مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

مزایای پوشش بیمه های مسافرتی

پوشش بیمه مسافرتی شامل موارد زیر است:
الف) حمل و نقل پزشکی:
در صورت جراحت بدنی یا بیماری (یا قرنطینه اجباری) بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، شرکت کمک رسان اقدامات و پرداخت های زیر را انجام خواهد داد:
١- بستری کردن بیمه شده در نزدیکترین بیمارستان.
۲- در صورتی که به دلایل پزشکی لازم باشد انتقال بیمه شده با هر وسیله ( منجمله هواپیماهای خطوط مجاز تجاری، آمبولانس زمینی و غیره) به بیمارستانی که با توجه به ماهیت حادثه یا بیماری مناسب تر باشد و چنان چه بلیط اصلی برگشت بیمه شده به ایران اعتبار نداشته باشد باز گردانیدن بیمه شده به ایران به وسیله یکی از خطوط هواپیمایی تجاری پس از مداوا در محل، بنا به تشخیص پزشک معالج و تیم پزشکی شرکت کمک رسان وضعیت بیمه شده مانع بازگرداندن وی به محل اقامتش نباشد.
۳- بازگردانیدن بیمه شده به هر وسیله به نزدیکترین بیمارستان به محل اقامت او در ایران چنان چه وضعیت او از نظر پزشکی مانع این اقدام نباشد.
ب) پرداخت هزینه های پزشکی:
حداکثر ۵۰۰۰۰ یورو برای هر بیمه شده در طول مدت پوشش می باشد. غیر از هزینه های درمانی ناشی از جراحت بدنی یا هزینه های درمانی ناشی از بستری شدن در بیمارستان برای مدت بیش از ۱۶۸ ساعت، در کلیه موارد ۲۵ یورو از هزینه بر عهده بیمه شده می باشد. غیر از هرگونه هزینه پروتز و فیزیوتراپی، شرکت کمک رسان کلیه هزینه های درمانی، جراحی، دارویی و بستری شدن بیمه شده را که ناشی از حادثه و بیماری ناگهانی باشد و به تجویز پزشک انجام شده باشد پرداخت می نماید.
ج) ارجاع پزشکی:
در فوریتهای پزشکی (اورژانس) شرکت کمک رسان نام نزدیکترین بیمارستان، پزشک متخصص، دندانپزشک، مراکز پیراپزشکی، داروخانه و غیره را در اختیار بیمه شده قرار داده و به استثناء هر گونه تشخیص پزشکی، توصیه برای اقدات اولیه را به بیمه شده می نماید.
د) پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی:
شرکت کمک رسان برای هر مورد فوریت های دندانپزشکی ناشی از جراحت بدنی با بیماری به استثناء هزینه های مربوط به پر کردن قطعی و پروتز، ۱۵۰ یورو پرداخت می نماید که مبلغ ۲۰ یورو در هر خسارت به عهده بیمه شده است.
ه) باز گردانیدن جسد در صورت فوت:
در صورت فوت بیمه شده، شرکت کمک رسان کلیه اقدامات لازم جهت باز گردانیدن جسد را انجام و کلیه هزینه های مربوط به اقدامات پس از فوت و هزینه های مربوط به تابوت و حمل جسد متوفی به نزدیکترین فرودگاه به محل دفن در ایران را پرداخت می نماید. هزینه های مربوط به تدفین و تشییع به عهده کمک رسان نمی باشد.
و) کمک های حقوقی:
چنانچه بیمه شده بنابر قوانین جاری کشور به دلیل مسئولیت مدنی یا خسارت به اشخاص ثالث با خشونت غیر عمدی یا عدم رعایت قانون به عنوان یک شهروند ساده مورد تعقیب قرار گیرد، شرکت کمک رسان تعهد می نماید ترتیبات لازم جهت دفاع (حقوقی) بیمه شده را فراهم آورد و هزینه های آن را حداکثر معادل مبلغ ۱۰۰۰ دلار به پول محلی پرداخت نماید; به استثنا مسئولیت هایی که ناشی از استفاده، مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری باشد.