52 - پرداخت خسارت بیمه مسافرتی به نرخ ارز آزاد

پرداخت خسارت بیمه مسافرتی به نرخ ارز آزاد

طبق بخشنامه شماره 260/393355-97/3
در تعرفه جدید بیمه مسافرتی، با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز و لزوم به روز رسانی حق بیمه ها ، از تاریخ این بخشنامه(1397/08/06) ، حق بیمه ها تغییر می یابد .
لازم به توضیح است ، نرخ تسعیر یورو در حق بیمه ها ، مبلغ ۰۰۰ر۴۰ ریال بوده است که با نرخ ارز واقعی بسیار فاصله داشته است. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز در حق بیمه های جدید ۰۰۰ر۸۰ ریال می باشد. از تاریخ (1397/08/06) ، شرکت بیمه پارسیان تنها شرکت بیمه ای خواهد بود که پرداخت خسارت در کشور ایران را با نرخی بالاتر از نرخ ارز نیمایی و نزدیک به نرخ ارز سامانه سنا انجام میدهد . با این حال با توجه به اختلاف نرخ ارز در زمان وقوع خسارت و هنگام تسویه خسارت در کشور ایران و مشکلات موجود جهت واریز خسارت با واحد پولی غیر ریالی به حساب افراد ایرانی در خارج از کشور، لزوم تماس با مرکز امدادرسان قبل از تسویه خسارت با مراکز درمانی را یادآوری می شود.

جهت خرید بیمه مسافرتی کلیلک کنید