ماهانه آگوست 2018

بیمه عمر مانده بدهکار (سرمایه نزولی)

بیمه عمر مانده بدهکار (سرمایه نزولی)

به هنگام دریافت وام همواره این خطر وجود دارد که با فوت وام گیرنده، بدهی وی به دین حال تبدیل شده و وثیقه مورد رهن به مزایده گذاشته شود. چنانچه وام گیرنده، بیمه عمر مانده بدهکار را تهیه کند، ما متعهد می شویم که در صوت فوت وام گیرنده، اقساط وام را پرداخت کرده و در نتیجه بازماندگان وام گیرنده دینی در قبال موسسه وام دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن آزاد شود.

بیمه عمر ساده زمانی

بیمه عمر ساده زمانی

ما همواره نگران وضعیت خانواده خود هستیم و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش می کنیم. مطمئنا زندگی بدون بیم و هراس لذت بیشتری خواهد داشت، اما خطرات و حوادث، بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. پس می توانیم برای کاهش تبعات این خطرات و حوادث چارهای بیندیشیم. همه ما بارها به کیفیت زندگی و سرنوشت خانواده خود، در صورتی که ما را از دست بدهند، فکر کرده ایم. آیا برای کاهش این نگرانی ها راه حلی وجود دارد؟ بیمه نامه عمر زمانی بهترین راه برای حمایت مالی از تبعات ناگوار حوادث است.

الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

با توجه به اینکه میزان دیه، در هر سال توسط قوه قضائیه تعیین می گردد، در صورتیکه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث شما کمتر از حداقل تعیین شده از طرف قوه قضائیه باشد، می توانید تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهید.

بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

شما می توانید با داشتن بیمه نامه شخص ثالث، خسارتی را که توسط خودروی شما به اشخاص ثالث وارد می شود، جبران نمایید. البته براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، همه دارندگان وسایل نقلیه موظفند وسایل نقلیه خودرو خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت های مالی و جانی نزد یکی از شرکت های بیمه تحت پوشش قرار دهند. در بیمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودروی مورد بیمه دچار زیان های جانی یا مالی شود. به همین دلیل با ارائه بیمه نامه حوادث راننده به شما که دارنده وسیله نقلیه هستید، این امکان فراهم گردد تا خسارت های جانی وارده به رانندگی مقصر حادثه را نیز بیمه نمایید.

اندوخته سرمایه گذاری

اندوخته سرمایه گذاری

در اصطلاح عادی، اندوخته یا ذخیره به چیزی گفته میشود که شخص کنار می گذارد تا در موقع دیگری از آن استفاده کند. در بیمه عمر و سرمایه گذاری، ذخیره یا اندوخته ریاضی به وجوهی گفته می شود که شرکت بیمه از محل حق بیمه ها کنار می گذارد تا قادر باشد تعهدات خود را در آینده انجام دهد.
حق بیمه های پرداختی بیمه گذار پس از کسر هزینه های بیمه نامه، حق بیمه خالص فوت، پوشش های اضافی و مالیات بر ارزش افزوده (در صورتی که از حق بیمه پایه باشد) به حساب اندوخته بیمه نامه افزوده شده و به مبالغ موجود در این حساب نرخ سود فنی علی الحساب بر اساس آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری و مکمل های آن، (مصوب شورای عالی بیمه) و به صورت روزشمار اعمال می گردد. لازم به ذکر است که در صورت کسب سود مازاد بر نرخ سود فنی علی الحساب، سود مشارکت در منافع به اندوخته بیمه نامه اضافه خواهد شد.
با پرداخت حق بیمه ها و واریز بخش اعظم آن به اندوخته و با در نظر گرفتن سود اعطایی به این مبالغ، با گذشت زمان، اندوخته سرمایه گذاری انباشته می شود. به عبارت دیگر، اندوخته مذکور، شامل دو مؤلفه أصل مبالغ حق بیمه پرداختی و سود اختصاص داده شده به این مبالغ می باشد. موجودی اندوخته سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری در حالت کلی (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه) از رابطه زیر حاصل می شود:
اندوخته سرمایه گذاری = اندوخته دوره های قبل + سود حاصل از اندوخته دوره های قبل + اندوخته این دوره
در بیمه عمر و سرمایه گذاری، وقتی بیمه گر حق بیمه ای را وصول می کند، ابتدا کارمزد و هزینه های دیگر را از آن برداشت می کند و آنچه باقی می ماند، مبلغ خالصی است که به حق بیمه خالص خطر فوت و مبلغ خالص سرمایه گذاری تجزیه می گردد. از محل حق بیمه خطر فوت، سرمایه های فوت پرداخت می شود، جزو دیگر حق بیمه به اندوخته سرمایه گذاری واریز می شود، معمولا مربوط به پرداخت منافع در انقضاء مدت است که تماما سرمایه گذاری شده و به آن سود تعلق می گیرد و انباشته می گردد. به این ترتیب قسمتی از حق بیمه ها که نزد بیمه گر باقی مانده، باید سرمایه گذاری شود، که به این وجوه اندوخته ریاضی گویند. اضافه کردن کلمه ریاضی برای این است که نشان می دهد این اندوخته ها بر حسب فرمول های ریاضی و روش های اکچوئری محاسبه و تشکیل می گردند.
ترازنامه شرکتهای بیمه در قسمت بدهی ها دارای سرفصلی بنام اندوخته ریاضی است. در پایان هر سال که ترازنامه تنظیم می گردد میزان اندوخته، محاسبه و نگهداری می شود. این وجوه معرف شراکت با بیمه گذاران است. به عبارت دیگر اندوخته ریاضی مفهوم جمعی داشته و متعلق به تمام بیمه گذاران است. اگر قراردادی قبل از انقضاء آن فسخ شود، بیمه گر مبلغی بنام ارزش بازخرید از محل اندوخته ریاضی به وی می پردازد.
در اینجا روشن می شود همانگونه که سپرده و پس انداز در بانکها، دین بانک را به صاحبان حساب نشان میدهد، اندوخته ریاضی بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه هم دین مؤسسات و شرکتهای بیمه و در کل دین بیمه گران را به بیمه گذاران بیمه عمر نشان میدهد.

مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری

از مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری می توان به موارد زیر به شکل خلاصه اشاره کرد: 
حق بیمه ها یا پرداخت های بیمه گذار، قابل انعطاف است و وی می تواند بر اساس علاقه مندی و توان مالی، میزان پرداختی برای بیمه عمر و بخش سرمایه گذاری را انتخاب کند. این انعطاف در حق بیمه ها هم به صورت تغییرات منظم و هم نامنظم قابل اجراست.
بیمه گذار می تواند میزان سرمایه فوت، حق بیمه، تعداد و الگوی پرداختها را در طول مدت بیمه تغییر دهد.
به دلیل وجود مؤلفه سرمایه گذاری در این بیمه نامه و به دلیل همسویی و وابستگی نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ تورم، اثر منفی تورم تا حدود زیادی در این بیمه نامه رفع می شود. حتی اگر بیمه گر نرخ سود کمتری را تضمین کرده باشد، با بالا رفتن نرخ تورم به طور طبیعی نرخ سود سرمایه گذاری ها نیز بالا می رود و بیمه گر می تواند نرخ سودی بالاتر از نرخ تضمین شده به اندوخته سرمایه گذاری بیمه گذار اختصاص دهد.
موجودی اندوخته سرمایه گذاری بر اساس ضوابطی در دسترس بیمه گذار قرار دارد تا در مواقع نیاز برای استفاده از آن اقدام نماید و این موضوع باعث افزایش قدرت نقدشوندگی بیمه نامه به عنوان یک دارایی می شود.
بیمه گذار میتواند در مواقعی که قادر به پرداخت حق بیمه پوشش های بیمه ای و سایر هزینه های بیمه نامه نیست، از اندوخته سرمایه گذاری برای تأمین موارد مذکور استفاده کند.

بیمه حوادث گروهی دانشجویی

بیمه حوادث گروهی دانشجویی

موضوع بیمه این بیمه نامه عبارتست از فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم، ناشی از حوادث مشمول بیمه در ۲۴    ساعت شبانه روز و بدون محدودیت جغرافیایی.

بیمه شدگان این بیمه نامه عبارتند از کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بیمه گذار .

بیمه شدگان حداکثر تا سن مجاز تحصیل در مقطع تحصیلی مربوطه تحت پوشش بیمه می باشند. بیمه نامه یکساله بوده و بیمه گذار این بیمه نامه دانشگاههای سراسری، پیام نور، آزاد، جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها می باشد.
این بیمه پوشش فوت در اثر حادثه، نقص عضو کلی و جزیی و هزینه پزشکی را پوشش می دهد.

بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو

شما می توانید با خرید بیمه نامه بدنه از شرکت بیمه ، چنانچه مقصر حادثه باشید، خسارت وارده به خودروی خود را جبران نمایید. همچنین می توانید در زمانی که شما مقصر حادثه نبوده ولی بیمه نامه شخص ثالث فرد مقصر امکان جبران کل خسارت شما را ندارد، از بیمه نامه بدنه خودرو خود برای دریافت مابقی خسارت اقدام نمایید.

طرح بیمه جامع منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی و حوادث و زلزله و...


طرح بیمه جامع منازل مسکونی

بیمه پارسیان شرکت بیمه پارسیان به منظور ارائه پوششی جامع برای مالکان منازل مسکونی، اقدام به ارائه بیمه جامع منازل مسکونی، نموده است. در این بیمه نامه شرکت بیمه پارسیان متعهد می شود تا کلیه دارایی های شما اعم از ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزلتان را در صورت وقوع خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان تحت پوشش قرار دهد. همچنین متعهد میگردد تا مسئولیت مدنی شما در قبال اشخاص ثالث و وقوع حوادث برای اعضا خانواده تان را بیمه نماید. از طرف دیگر در صورت نیاز به اسکان موقت، شرکت بیمه پارسیان هزینه اجاره محل اقامت موقت شما را تقبل می نماید.

بیمه تمام خطر نصب

خرید آنلاین بیمه
بیمه تمام خطر نصب

پوشش های ارائه شده در این نوع بیمه نامه مشابه با بیمه تمام خطر پیمانکاران است، با این تفاوت که بیمه تمام خطر نصب برای نصب انواع دستگاه ها و نصب نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، تاسیسات مخابراتی، لوله گذاری آب، گاز، نفت و غیره به کار می رود و دوره تست و راه اندازی تجهیزات نیز تحت پوشش قرار خواهد داشت. در صورت پرداخت حق بیمه اضافی،خطرات حین حمل و نقل زمینی تجهیزات نیز تحت پوشش خواهد بود. در این نوع بیمه نامه نیز امکان ارائه پوشش دوره نگهداری (و یا دوره تضمین) پس از تحویل موقت وجود خواهد داشت.